Categorie: Sociologie

bron-source: deredactie.be, fotograaf onbekend-photographe inconnu

Es war ein wirklicher Schock für unsere deutschprachige Landsleute, am 7. Juli 2017 zu hören dass, die wallingantische „Minister“ Maxime Prévot (CDH) gesagt hat dass, die Deutschpachigen „Wallonen“ sind. Für die B.U.B. hat ohne Föderalismus diese dumme Diskussion nie stattgefunden.

Ce fut un véritable choc pour nos compatriotes germanophones lorsqu’ils ont entendu le 7 juillet 2017 par l’intermédiaire du ministre wallingant Prévot (CDH) que les germanophones sont des “Wallons”. Selon le B.U.B., cette discussion ridicule n’aurait jamais eu lieu sans l’existence du fédéralisme linguistique.

Voor onze Duitstalige landgenoten was het een echte schok om bij monde van de wallingantische minister Prévot (CDH) op 7 juli 2017 te vernemen dat de Duitstaligen ‘Walen’ zijn. Volgens de B.U.B. zou deze belachelijke discussie zonder het federalisme nooit plaatsgevonden hebben. Lire la suite – Lees Meer →

Source / Bron: site officiel de la commune de Saint-Josse - Officiële site van de gemeente Sint-Joost

Comme une pieuvre, la particratie (composée du SP.a, PS, VLD, MR, CD&V, CDH,  Groen, Ecolo, N-VA, Vlaams Belang et Défi) est présente à tous les échelons de l’Etat, c’est-à-dire au niveau fédéral, régional, communautaire, provincial, communal, dans les CPAS, les intercommunales et de nombreuses agences et organismes publics plus ou moins indépendants.

Als een octopus spreidt de particratie (bestaande uit de SP.a, PS, VLD, MR, CD&V, CDH,  Groen, Ecolo,  N-VA, Vlaams Belang en Défi) haar tentakels uit over alle beleidsniveaus van de staat, met name het federale, gewestelijke, communautaire, provinciale en gemeentelijke niveau, alsook de OCMW’s, de intercommunales en een veelvoud aan agentschappen en openbare instellingen die min of meer onafhankelijk zijn. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: hln.be; foto-photo: belga

De flamingantische minister Ben Weyts (N-VA) eist dat voetbalclub Anderlecht ervoor kiest zich bij een Nederlandstalige of Franstalige sportclub aan te sluiten en denkt dat de Brabantse club uiteindelijk voor de “Vlaamse” gemeenschap zal kiezen. Die B.U.B. vindt die politiek een ware racistische schande.

Le ministre flamingant du sport Ben Weyts (N-VA) exige que le club de foot RSC Anderlecht choisisse de s’affilier à un club sportif néerlandophone ou francophone et pense que le club brabançon choisira finalement la communauté « flamande ». Le B.U.B. trouve cette politique scandaleusement raciste. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: www.nieuwsblad.be, foto-photo: Belga

Op 1 juli 2016 werden de Rode Duivels – onze nationale voetbalploeg – onverwacht met 3-1 uitgeschakeld door Wales in de kwartfinale van het EK voor landenploegen. Ondanks alles hebben ze nogmaals de grote meerderheid van de Belgen van alle leeftijden gedurende weken doen meeleven. De B.U.B. is een politieke partij en gaat derhalve niet in op de oorzaken van de nederlaag (gedwongen afwezigheid van meerdere klasseverdedigers, en – of tactische fouten), maar wel op drie randverschijnselen bij het succes en de nederlaag van de Rode Duivels: hun sociale rol, hun band met de politiek en de afwezigheid van een Belgisch sportbeleid.

Le 1er juillet 2016, les Diables Rouges – notre équipe nationale – ont été éliminés de manière inattendue par le Pays de Galles (défaite de 3 buts à 1) dans le cadre des quarts de finale du championnat européen de football. Malgré tout, ils ont fait vibrer encore une fois la grande majorité des Belges tous âges confondus. En tant que parti politique, le B.U.B. ne s’interroge pas sur les causes de la défaite (absence forcée de défenseurs de taille et/ou erreurs tactiques), mais sur trois phénomènes en marge du succès et de la défaite des Diables Rouges : leur rôle social, leur lien avec la politique et l’inexistence d’une politique sportive belge. Lire la suite – Lees Meer →

bron-source: deredactie.be, A.Kockartz/Belga

Men kan er niet meer naast kijken: het taalfederalisme kraakt aan alle kanten en staat op instorten. Criminaliteit, milieuvervuiling, mobiliteitsproblemen, buitenlandse handel, economische crisis, de gezondheidszorgen, ja zelfs de bureaucratie van de stedenbouw: alle belangrijke beleidsdomeinen lijden onder de kost en de inefficiëntie van het 45 jaar oude en aftandse taalfederalisme. Een nieuwe universitaire studie wijst uit dat een betekenisvol deel van de parlementsleden dat nu ook eindelijk beginnen te beseffen. Een analyse van de B.U.B..

On ne peut plus le nier : le fédéralisme linguistique se désintègre de plus en plus et frôle l’effondrement. La criminalité, la pollution de l’environnement, les problèmes de mobilité, le commerce extérieur, la crise économique, la politique de la santé, même la bureaucratie de l’urbanisme : tous les domaines politiques peinent à cause du coût et de l’inefficacité du fédéralisme linguistique, un système vieux de 45 ans et obsolète. Un nouvelle étude universitaire démontre qu’une partie significative des parlementaires commencent aussi à s’en rendre compte. Une analyse du B.U.B.. Lire la suite – Lees Meer →